คุณพ่อ อังตวน มอแนสจีเอร์

 
คุณพ่อ อังตวน มอแนสจีเอร์
 
คุณพ่อ อังตวน มอแนสจีเอร์ เกิดในปี ค.ศ. 1649  ในสังฆมณฑลแคลร์มงต์  คุณพ่อออกจากบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ เดือนธันวาคม ค.ศ. 1679  เพื่อเดินทางมามิสซังกรุงสยาม  คุณพ่อประกาศพระวรสารอยู่เมืองพิษณุโลก และปี ค.ศ. 1685 คุณพ่อโปรดศีลล้างบาปให้คนต่างศาสนา 44 คน ที่เมืองนี้  คุณพ่อสามารถฝึกอบรบครูคำสอนให้ช่วยงานแพร่ธรรมต่างๆ ของคุณพ่อได้สำเร็จ หลังจากนั้นเล็กน้อย คุณพ่อเขียนไว้ว่า “เวลานี้ ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเก็บเกี่ยวผลที่หว่านไว้ด้วยหยาดน้ำตา ทั้งหมู่บ้านวังแม่แดง ได้รับพระวาจาของพระเป็นเจ้า ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าทำพิธีล้างบาปในหมู่บ้านนี้ ข้าพเจ้าโปรดให้ 25 คน 
 
เมื่อกลับมาที่อยุธยา คุณพ่อได้รับชะตากรรมแบบเดียวกับพระสังฆราชและบรรดามิชชันนารีคือ ถูกจับใส่คุก และถูกทำการทารุณ หลังจากกองทหารฝรั่งเศสในบังคับบัญชาของนายพลแดส์ฟารช์ส ออกเดินทางจากกรุงสยามไป  คุณพ่อถูกใส่ขื่อ และถูกล่ามโซ่  คุณพ่อถูกนำไปอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา และถึงแก่กรรมลง ที่เกาะนี้ ในวันที่ 30 กันยายน หรือ วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1960  เพราะหลักฐานต่างๆ ระบุวันมรณภาพของคุณพ่อไม่ตรงกัน