คุณพ่อ ออกิสแต็ง เปย์ริกัล

 

คุณพ่อ ออกืสแต็ง เปย์ริกัล 

 
คุณพ่อ ออกืสแต็ง เปย์ริกัล เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1866  ที่เมืองฟอรแยส กอแรส คุณพ่อเข้าบ้านเณรมิสซังต่างประเทศ วันที่ 17 กันยายน ค.ศ.1887  รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1891  และออกเดินทางมากรุงสยาม วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1891
 
หลังจากได้เรียนภาษาไทยและจีนแล้ว คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดที่วัดบางนกแขวกจนถึงปี ค.ศ. 1894 แต่ปี ค.ศ. 1894-1899  คุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา คุณพ่อได้ทำการคัดลอกบัญชีเก่าๆ จัดทำใหม่ มีบัญชีศีลล้างบาป เป็นต้น ซึ่งอ่านเกือบไม่ได้แล้ว
 
ในปี ค.ศ. 1899 คุณพ่อย้ายไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทบุรี สืบจากพระสังฆราชกืออาสในปี ค.ศ. 1900 คุณพ่อสร้างวัดน้อยที่กลุ่มคริสตชนบ้านท่าใหม่ เพื่อเป็นศูนย์ของบรรดาชาวจีนที่กระจัดกระจายอยู่ตามไร่พริกไทย กาแฟ และสวนยาง ชาวจีน 100 คนได้รับศีลล้างบาปแล้วและอีก 50 คน กำลังเรียนบทภาวนา กับคำสอน เป็นคริสตังสำรอง
 
ปี ค.ศ. 1901  จำนวนคริสตังที่ขึ้นกับวัดจันทบุรี มีถึง 2,500 คนแล้ว : ปี ค.ศ. 1876  มีเพียง 1,500 คน  ตัวอย่างและความเชื่อเข้มแข็งมั่นคงของอดีตคริสตังญวน เป็นเครื่องเตือนใจชาวจีนที่รับศีลล้างบาปใหม่ ให้มีความศรัทธาและใจร้อนรน
 
ปี ค.ศ. 1904  พระสังฆราชเวย์ มอบหมายให้คุณพ่อเปย์ริกัล เป็นหัวหน้าแพร่ธรรมในมณฑลจันทบุรี คุณพ่อจึงซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่เมืองตราด ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในมณฑลนี้
 
ปี ค.ศ. 1906  โดยมีคุณพ่อปลัด คือ คุณพ่อแฟวร์ และคุณพ่อการต็อง เป็นผู้ช่วย คุณพ่อลงมือสร้างวัดใหม่ ถวายแด่พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ที่จันทบุรี เพราะว่า วัดเก่าของคุณพ่อรังแฟง คับแคบเกินไปแล้ว ในปี ค.ศ. 1907  เนื่องจากเกิดการขัดแย้ง พระสังฆราชเวย์ เรื่องพินัยกรรมของคุณพ่อแก็นตริก เจ้าวัดบ้านแป้งซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ คุณพ่อเปย์ริกัล จึงต้องเดินทางออกจากวัดจันทบุรี ไปถึงกรุงปารีส แล้วถึงกรุงโรม เพื่อป้องกันสิทธิ์ของตน ซึ่งทางกรุงโรมก็ตัดสินให้คุณพ่อเป็นผู้ชนะคดี คุณพ่อจึงกลับมาประเทศสยามในปี ค.ศ. 1910 พระสังฆราชแปร์รอส มอบหมายให้คุณพ่อกลับไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดจันทบุรีดังเดิม
 
ปี ค.ศ. 1911  เกิดอหิวาตกโรค ทำให้มีคนตายจำนวนมากในเขตมณฑลจันทบุรี แต่บรรดาคริสตังพ้นจากการคุกคามของโรคระบาดนี้ ตั้งแต่วันที่คุณพ่อเปย์ริกัล ได้ถวายมหาบูชามิสซาวิงวอนขอต่อพระนางมารี และจากการแห่แหนถวายเกียรติแด่พระนางมารีอา ตามการร้องขอของเหล่าสัตบุรุษ
 
ปี ค.ศ. 1917  คุณพ่อรายงานว่า มีคริสตังทั้งชาวจีนและชาวไทยอยู่เร่ร่อนไปทั่ว 100 กว่าคน  ปี ค.ศ. 1921  ยังมีโรคระบาดปรากฏอีกในมณฑลนี้ คือ กาฬโรค แต่กระนั้นก็ดีสภาพการณ์ของกลุ่มคริสตชนก็ยังดีพอใช้
 
ปี ค.ศ. 1921 คุณพ่อเปย์ริกัล ได้รับเลือกจากสำนักวาติกัน ให้คุณพ่อเป็นพระสังฆราช ประมุขมิสซังลาว แต่คุณพ่อตอบปฏิเสธ ขอให้เลือกผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทน และคุณพ่อมีความยินดีที่จะคงอยู่ในมิสซังของตน ในเมื่อได้ทราบว่า ในที่สุด พระสังฆราชแกว็ง  ได้รับแต่งตั้งแทน
 
ปี ค.ศ. 1923  สถานภาพของกลุ่มคริสตชนจันทบุรี ยังคงดำรงอยู่อย่างเดิม นอกจากคุณพ่อ มีความยุ่งยากลำบาก ในการจัดหาปัจจัยบำรุงโรงเรียนที่จันทบุรีและท่าใหม่
 
ปี ค.ศ. 1925  คุณพ่อรายงานว่า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1900  ซึ่งจำนวนคริสตังมี 2,500 คน  บัดนี้  ปี ค.ศ. 1925  จำนวนคริสตังทวีขึ้นถึง 3,300 แล้ว  ถึงแม้ว่าได้มีคริสตัง 600 คน  อพยพไปทำมาหากินที่อื่น ใน 25 ปีหลังนี้
 
ปี ค.ศ. 1926  คุณพ่อเปย์ริกัล  รายงานว่า บรรดาคริสตังจากจันทบุรี  ปากน้ำ  และท่าใหม่  มีความมานะพยายามมาฟังเทศน์ สวดภาวนา  แก้บาปรับศีล เพื่อรับพระคุณการุณย์ปีศักดิ์สิทธิ์ ปี ค.ศ. 1925  แต่กระนั้นก็ดี มีบางคนที่ได้กลับใจ  แล้วในไม่ช้าก็กลับประพฤติตนอย่างเก่าอีก
 
ปี ค.ศ. 1928  คุณพ่อเปย์ริกัล ได้เสกสุสาน และเสกวัดใหม่ที่ระยอง ต่อมาคุณพ่อรู้สึกอ่อนเพลียมาก จนในที่สุด วันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1929  คุณพ่อก็ถึงแก่มรณภาพ คุณพ่อถวายวิญญาณคืนแด่พระเป็นเจ้า รวมอายุได้ 64 ปี  และได้ทำการแพร่ธรรมถึง 38 ปี
 
บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายชมความรอบคอบ และใจร้อนรนของคุณพ่อ ในการแสดงหาความรอดของวิญญาณทั้งหลาย ตลอด 30 ปี ที่คุณพ่อได้เป็นหัวหน้าในเขตจันทบุรี คุณพ่อได้สร้างบุญกุศลมากมาย อันบันดาลให้บรรดาสัตบุรุษรักคุณพ่อเป็นพิเศษ และพวกเขาก็รู้สึกเสียใจอาลัยอาวรณ์มากเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อเปย์ริกัล
 
ในปี ค.ศ. 1929 นี้ คุณพ่อได้รับเลือกเป็นผู้แทนของมิสชันนารี เพื่อไปประชุมเตรียมการ ประชุมใหญ่ ของคณะมิสซังต่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 1930