คุณพ่อ เอเจียน ปิแอร์ ปิโอ

 

คุณพ่อ เอเจียน ปิแอร์ ปิโอ  

 
คุณพ่อ เอเจียน ปิแอร์ ปิโอ  เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1855  ที่บุแอร์ แขวงมัยแยน คุณพ่อเข้าเรียนที่บ้านเณรเล็กมัยแยน และเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 1878  ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1881 และออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่  26 ตุลาคม คุณพ่อได้เป็นปลัดอยู่วัดบางช้าง และในปี ค.ศ. 1888  ถึง ค.ศ. 1893 เป็นเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส ที่กรุงเทพฯ  ในปีเดียวกันนั้น ค.ศ. 1888 คุณพ่อได้จัดการสร้างวัดขึ้นหลังหนึ่งที่ท่าจีน แต่ปี ค.ศ. 1890 ถึง ปี ค.ศ. 1893  คุณพ่อยังเป็นหัวหน้าเขตวัดนครชัยศรีด้วย
 
อนิจจา สุขภาพของคุณพ่อไม่แข็งแรงพอที่จะสู้กับงานต่างๆ ได้อีก  คุณพ่อล้มป่วยต้องพักรักษาตัวที่ฝรั่งเศสเกือบ 3 ปี  เมื่อกลับมามิสซังสยาม  คุณพ่อรับผิดชอบดูแลเขตวัดนครชัยศรีใหม่อีกและปกครองดูแลวัดนี้ในปี ค.ศ. 1896-1899 คุณพ่อใช้เวลาช่วงสุดท้ายอยู่ที่สถานพักฟื้น ที่มงเบอตง กับครอบครัว  คุณพ่อมรณภาพที่บูแอร์ วันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1900