คุณพ่อ โรแบรต์ บิโยต์

 

 

คุณพ่อโรแบรต์  บิโยต์
 
เกิดวันที่ 7  มีนาคม ค.ศ. 1934  ประเทศฝรั่งเศส 
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959  ในมิสซังกรุงเทพฯ  
ปี ค.ศ. 1962              เริ่มเรียนภาษาไทยที่แปดริ้ว
ปี ค.ศ. 1964              เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดฟาติมา กรุงเทพฯ  
ปีค.ศ. 1965-1969       เป็นเจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา 
ปี ค.ศ. 1970-1988      เป็นเจ้าอาวาสวัดที่ลพบุรี  
ปี ค.ศ. 1988-1994      เป็นเจ้าอาวาสวัดเซนต์กาบริแอล  
ปี ค.ศ. 1994              เป็นเจ้าอาวาสที่เพชรบูรณ์ แล้วที่วัดนักบุญเปโตรที่ท่าซุง
ปี ค.ศ. 1995              ช่วยงานที่อุทัยธานี 
                               ปัจจุบันคุณพ่อช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
                               เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกแม่พระรับสาร ตาคลี
                               อยู่ในประเทศไทย 47 ปี
ปัจจุบัน                     พักอยู่ที่สังฆมณฑลนครสวรรค์
                              บ้านพักผู้สูงอายุสิเมโอน นครสวรรค์