คุณพ่อ มีแชล กูตังค์


คุณพ่อ มีแชล   กูตังค์

 
เกิดวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1932  ที่แลเวแปสล์  จังหวัดอังเดย์  ประเทศฝรั่งเศส
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1960  ที่บ้านเณรของคณะ
มาถึงประเทศไทย วันที่ 24 กันยายน  ค.ศ. 1961  
ปี ค.ศ. 1961             เริ่มเรียนภาษาไทยที่นครสวรรค์ และที่สามเสน  
ปี ค.ศ. 1065             เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ ที่กรุงเทพฯ  
ปีค.ศ. 1968-1988     ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์ 
                             เป็นเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกที่ลพบุรี
                             เป็นเจ้าอาวาสวัดคาทอลิกที่ตาคลี่ 
ปัจจุบัน                   พักอยู่ที่สังฆมณฑลนครสวรรค์
                             บ้านพักผู้สูงอายุสิเมโอน นครสวรรค์