คุณพ่อ นิโกลาส เลอเฟบิวร์

 

 

คุณพ่อ นิโกลาส  เลอเฟบิวร์
 
เกิดวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1966  
บวชเป็นพระสงฆ์วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2005  
มาถึงประเทศไทย ปี ค.ศ. 2005 
เริ่มเรียนภาษาไทย ที่บ้านพักของคณะที่กรุงเทพฯ 
ในปี ค.ศ. 2008 – ปัจจุบัน เข้าไปทำงานในสังฆมณฑลนครสวรรค์
ในเขตแพร่ธรรม แขวง แม่ระมาด