มุสลิมผู้นำ “ปฐมจุฬาราชมนตรี” คนแรกในสยาม (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ)

 

ชื่อหนังสือ

มุสลิมผู้นำ “ปฐมจุฬาราชมนตรี” คนแรกในสยาม
(ศิลปวัฒนาธรรมฉบับพิเศษ)

ผู้แต่ง

พิทยา บุนนาค

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2548

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท งานดี จำกัด