พระเจ้าอู่ทอง ไม่ได้มาจากเมืองอู่ทอง (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ)

 

ชื่อหนังสือ

พระเจ้าอู่ทอง ไม่ได้มาจากเมืองอู่ทอง (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ)

ผู้แต่ง

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2545

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท งานดี จำกัด

พิมพ์ที่

บริษัท พิฆเณศ พริ้งติ้ง เซ็นเตอร์  จำกัด