กระดานทองสองแผ่นดิน

 

ชื่อหนังสือ

กระดานทองสองแผ่นดิน

ผู้เขียน

ปรีดี พิศภูมิวิถี

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2553

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน)

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด