รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของ เมนเดส ปินโต

 

 

ชื่อหนังสือ

รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของ เมนเดส ปินโต

ผู้แปล

นายสันต์   ท.โกมลบุตร

 

นางนันทา วรเนติวงศ์

 

นายชรัตน์  สิงหเดชากุล

จัดทำโดย

กรมศิลปากร

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2548