อยุธยายศยิ่งฟ้า (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ)

 

 

ชื่อหนังสือ

อยุธยายศยิ่งฟ้า  (ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ)

ผู้เขียน

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ปีพิมพ์/ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2544

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท งานดี จำกัด

พิมพ์ที่

บริษัทพิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด