คณะภคินีซาเลเซียน สอนคำสอนแก่นักเรียน ระหว่างปิดภาคปลายปี (เมษายน ปี ค.ศ. 1963)

 
 
 
 
ที่โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุดรธานี
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1963