พิธีเสก -เปิดอาคารเรียน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1968

 
พิธีเสก -เปิดอาคารเรียน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 
โดยพระสังฆราชยวง นิตโย เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.1968
 
 
 
อาคารใหม่ 4 ชั้น
 
 
 
พระสังฆราช ยวง นิตโย ทำพิธีเสก
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1968