โรงเรียนมหาพรหมมีคาแอล ก่อตั้งปี ค.ศ. 1896

โรงเรียนมหาพรหมมีคาแอล ก่อตั้งปี ค.ศ. 1896

 

คุณพ่อกอมบูริเออกับกรรมการวัดและคณะครูโรงเรียนมหาพรหมมีคาแอล ปี ค.ศ. 1927