ฉลอง 60 ปี ร.ร.เซนโยเซฟคอนแวนต์

 
ฉลองครบรอบ 60 ปี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
 
วันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1967
 

พระสังฆราชยวง นิตโย ถวายมหาบูชามิสซา


พระสมณทูตอันเจโล เปโดรนี ทำพิธีเปิดงาน

 
 


คุณแม่เจ้าคณะ นำพระสมณทูต 
ชมนิทรรศการของโรงเรียน
 
 
 จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1967