คุณพ่อโกลมบีนี อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์ ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารสิทธิ์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดดอนตูม บ้านโป่ง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1966

 
คุณพ่อโกลมบีนี อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์ คุณพ่ออุลลิอานา เจ้าวัดบ้านโป่ง
 
และคุณพ่อสนิท ลุลิตานนท์ ผู้จัดการและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารสิทธิ์
 
เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดดอนตูม บ้านโป่ง
 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1966
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1966