งานเสกตึกพระแม่เจ้า ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์

 

 
 
พระสังฆราชหลุยส์ โชแรง เปิดป้ายตึกพระแม่เจ้า
 
 
 
 
พล.ร.ท. เสนาะ รักษ์ธรรม ผู้บังคับการทหารเรือสัตหีบกับภรรยา กำลังสนทนากับคุณพ่อเปรูดง
 
 
 
ตึกใหม่แสดงด้านสะกัดที่ติดกับโรงเล่นที่ต่อใหม่
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1956