สามเณรแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี

 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1949