สามเณรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และจันทบุรี ที่สามเณราลัยศรีราชา

 
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1949