พิธีปฏิญาณตนของภคินีอารามเซนต์เทเรซา ท่าแร่

 
 
พิธีปฏิญาณตนของภคินีและเลื่อนขั้นสมัครเณรี
ที่อารามเซนต์เทเรซา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร 
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1966
 
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1966