ศิษย์เก่าสามเณราลัย นักบุญยอแซฟ สามพราน

 
 
หลังจากประชุม 23   กรกฏาคม ค.ศ. 1967  ศิษย์เก่า
ถ่ายภาพร่วมกับ พระอัครสังฆราช ยวง และผู้ใหญ่ไว้เป็นที่ระลึก
 
 
หลังจากประชุมประจำปี 23  กรกฏาคม ค.ศ. 1967
ปลูกต้นไม้หมากแดงไว้เป็นที่ระลึก
 
 
หลังจากประชุมแล้ว ก็เลี้ยงสังสรรค์กันตามระเบียบ