หิรัญสมโภช คุณพ่อ อ. เดชังป์ วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1963

 
 
 

หิรัญสมโภช คุณพ่อ อ. เดชังป์
เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร (นครชัยศรี)
วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1963

จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1963