มิชชันนารีใหม่ ปี ค.ศ. 1949

 
 

มิชชันนารีใหม่ เดือนมกราคม
- คุณพ่อเปรดาญ
- คุณพ่อบริสซอง
 
 
อาจารย์ใหม่ แห่งปีนัง
- คุณพ่อวอลล์
 
 
มิชชันนารีใหม่ เดือนตุลาคม
- คุณพ่อลาบอรี
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1949