งานฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งศีลบวชของคุณพ่อสุเทพ นามวงศ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969

 
 
งานฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งศีลบวชของคุณพ่อสุเทพ นามวงศ์
 
เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 19696
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1969