ฉลองครบรอบ 25 ปี การบวชเป็นพระสงฆ์ คุณพ่อเลาแรนเต มณี (กิมค้วง) กฤษเจริญ วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1957

 
 
ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการบวชเป็นพระสงฆ์ของ
 คุณพ่อเลาแรนเต มณี (กิมค้วง) กฤษเจริญ
วันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1957
ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม