ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งศีลบรรพชาของ คุณพ่อยัง บัปติสต์ ฟูยาต์ วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1926

 
 
ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งศีลบรรพชาของ
คุณพ่อยัง บัปติสต์ ฟูยาต์
 วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1926
ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี