มิชชันนารีคณะ M.E.P. ที่ทำงานในประเทศสยาม

 
 
คุณพ่ออังตวน ชันลิแอร์ (ฟิลิป) (ซ้าย)
 
คุณพ่อยัง บัปติสต์ ฟูยาต์ (กลาง)
 
คุณพ่อชารลส์ โยเซฟ ซมเลต์ (ขวา)
 
มิชชันนารีคณะ M.E.P. ที่ทำงานในประเทศสยาม