พิธีบวชคุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง กฤษเจริญ และคุณพ่อรอแบรต์ ประพล ธรรมพิชัย วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931

 
 
พิธีบวชคุณพ่อเลาแรนเต กิมค้วง กฤษเจริญ
 และคุณพ่อรอแบรต์ ประพล ธรรมพิชัย
วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1931
ที่ วัดของบ้านเณรพระหฤทัย บางนกแขวก
โดย พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส