คุณพ่อจืสแตง ปาแชส อธิการบ้านเณร ถ่ายภาพร่วมกับบรรดาสามเณร ที่บ้านเณรปูโล ปีนัง (วิทยาลัยกลาง)

 
 
คุณพ่อจืสแตง ปาแชส อธิการบ้านเณร 
 และมิชชันนารีที่เป็นอาจารย์บ้านเณร
ถ่ายภาพร่วมกับบรรดาสามเณร
ที่บ้านเณรปูโล ปีนัง (วิทยาลัยกลาง)