งานฉลองประจำปี ที่ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร วันที่ 3-5 มกราคม ค.ศ.1968

  

งานฉลองประจำปี ที่ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
โดยพระสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ 
เป็นประธานในพิธี
วันที่ 3-5 มกราคม ค.ศ.1968


ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมาร่วม “บุญกองข้าว”

 

 


ขบวนแห่พระรูปแม่พระฟาติมา เข้าสู่บริเวณงาน

พระสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน   เสมอพิทักษ์ 
เสกข้าวเปลือกและพันธุ์ข้าว

จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1968