วันเสกศิลาแรกอาสวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1968

 
วันเสกศิลาแรกอาสวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
 
โดยพระสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1968
 
 
 
พระสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ 
แสดงพระธรรมเทศนา
 
 
 
คุณพ่ออินทีเจ้าอาวาสวัด กำลังลงนามในเอกสาร ศิลาแรก
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1968