ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จังหวัดแพร่ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1968

 
 
 
 
 
ฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร จังหวัดแพร่
 
 โดยคุณพ่ออธิการคณะสงฆ์เบธารามเป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1968
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1968