พิธีเสก-เปิดวัดแม่พระบังเกิด จังหวัดเชียงราย 8 กันยายน ค.ศ.1968

 
 
 
พิธีเสก-เปิดวัดแม่พระบังเกิด จังหวัดเชียงราย

โดยพระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์ เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1968
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1968