เสกวัดพระตรีเอกภาพหนองหิน จังหวัดนครปฐม วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1969

 
 
เสกวัดพระตรีเอกภาพหนองหิน จังหวัดนครปฐม
 
โดยพระสังฆราชยวง นิตโย เป็นประธานในพิธี
 
ร่วมด้วยพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสมณทูตยัง ยาโดต์
 
วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1969
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1969