พิธีเสกวัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1969

 
วัดหลังใหม่
 
 
พระสังฆราชมีคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ 
เป็นประธานในพิธี
 
 
หลังมิสซา มีพิธีเสกพระรูปองค์อุปถัมภ์ของวัด
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1969