ฉลองวัดพระหฤทัยเชียงใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 1969

 
 
พระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์
เป็นประธานในพิธี
 
 
 
พิธีแห่พระรูปองค์อุปถัมภ์
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1969