งานอภิเษกอาสนวิหารแม่พระนฤมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1967

 
งานอภิเษกอาสนวิหารแม่พระนฤมล สังฆมณฑลอุบลราชธานี
 
โดยพระสังฆราชเกลาดิอุส บาเยต์ เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1967
 
 
 
 
พระสังฆราชเกลาดิอุส บาเยต์ ทำพิธีเสกที่หน้าวัด
 
 
 
 
สหบูชามิสซาโดยพระสังฆราชทุกองค์ภายในวัด
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1967