ฉลองครบรอบ 25 ปี การเป็นเจ้าอาวาส วัดซางตาครู้ส ของคุณพ่อกูเลียลโม กิ๊น ดาครู้ส

 
 
ฉลองครบรอบ 25 ปี การเป็นเจ้าอาวาส
 วัดซางตาครู้ส ของคุณพ่อกูเลียลโม กิ๊น ดาครู้ส
วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1925
ที่วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน กรุงเทพฯ