สัตบุรุษวัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก รับศีลมหาสนิท 25 มิ.ย. ค.ศ. 1939 พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เป็นประธานในพิธี

 
 
โอกาสรับศีลมหาสนิทของสัตบุรุษ
วัดเซนต์นิโคลาส พิษณุโลก
 วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1939
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส เป็นประธานในพิธี