อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (วัดหลังที่ 5) ทำพิธีเสกวัดอย่างสง่าวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1909

 
 
 
 
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (วัดหลังที่ 5) 
สร้างโดย คุณพ่อออกุสแตง เปย์ริกัล เจ้าอาวาส (1899-1907)
ทำพิธีเสกศิลาฤกษ์วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1906
โดย คุณพ่อออกุสแตง มาตราต์ อธิการบ้านเณรบางช้าง
 ทำพิธีเสกวัดอย่างสง่าวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1909
โดย คุณพ่อเอมิล กอลมเบต์ อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี
(ภายในวัดเมื่อวันทำพิธีเสก ยังไม่มีเพดาน และไม่มีม้านั่ง สัตบุรุษต้องนั่งกับพื้น)