วันฉลองวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

 
 
 
จากหนังสือ สารสาสน์ ค.ศ.1953