นิคมเซนต์แอนโทนี


พระสังฆราช หลุยส์ ออกุสแตง เคลมังต์  โชแรง
ประตูชั้นนอกสู่นิคมเซนต์แอนโทนี
ฯพณฯ สมณทูตเสด็จเยี่ยมนิคมเซนต์แอนโทนี 14 มกราคม ค.ศ.1953 ถนนเข้าสู่นิคมเซนต์แอนโทนี
โรงเรียนเซนต์แอนโทนี่หลังแรก


คณะภคินีและครูประจำ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี

 

จากหนังสือ สารสาสน์ ค.ศ.1953