ฉลองวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (บางเชือกหนัง) วันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1956

 

จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1956