ภาพโอกาสเสก - เปิดวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง วันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1956

 

 

 

 

 

จากหนังสือสารสาสน์ปี ค.ศ. 1956