พิธีอภิเษก สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1963


พิธีกระทำที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร
 
 
 
ต่อหน้ามหาชนนับแสน ซึ่งแออัดล้นหลามออกนอกพระลานไปตามถนน จนจดแม่น้ำไตเบอร์ 
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1963