วันฉลองสถาปนาสังฆมณฑลเชียงใหม่

 
วันสถาปนาสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นทางการ
 
วันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1966
 
 
 
พระสังฆราชลูเซียน ลากอสต์ เป็นประธานในพิธี
 
 
 
พระสมณทูตอันเจโลและพระสังฆราชยวง นิตโย ไปร่วมงานฉลอง
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1966