งานอภิเษกพระสังฆราชดูฮาร์ต แห่งฆมณฑลอุดรธานี

 
 
 
านอภิเษกพระสังฆราชคลาเรนซ์  เจมส์ ดู ฮาร์ต 
พระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลอุดรธานี
ที่โรงเรียนเซนต์แมรี่ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1966
 
 
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ.1966