มิชชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ถ่ายภาพร่วมกับสามเณรที่บ้านเณรปีนัง

 
 
บรรดามิชชันนารีชาวฝรั่งเศส คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส
ซึ่งเป็นอธิการและอาจารย์บ้านเณร
ถ่ายภาพร่วมกับสามเณรที่บ้านเณรปีนัง