พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส คุณพ่อเอมิล กอลมเบต์ เยี่ยมสถานกงสุลโปรตุเกส ประจำประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ วันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1912

 
 
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส
คุณพ่อเอมิล กอลมเบต์
ในโอกาสเยี่ยมสถานกงสุลโปรตุเกส
ประจำประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1912