ภาพเก่าบุคคลสำคัญ

Display # 
Title Author Hits
ภาพเขียนลายเส้น ขบวนเรือนำคณะราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Written by หอจดหมายเหตุ 1414
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โอกาสเสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน วันที่ 1 ตุลาคม 1960 Written by หอจดหมายเหตุ 1331
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โอกาสเสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน วันที่ 1 ตุลาคม 1960 Written by หอจดหมายเหตุ 1308
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี เสด็จเยี่ยมราษฎร จังหวัดนครนายก เมื่อผ่านวัดนักบุญเปาโล บ้านนา Written by หอจดหมายเหตุ 1418
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เสด็จในงานสุวรรณสมโภช ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ Written by หอจดหมายเหตุ 1363
เสด็จไปทรงเยี่ยมชาวเขาหมู่บ้านปู่หมื่นใน ห้วยผักไผ่ และดอยป่าคา จังหวัดเชียงใหม่ Written by หอจดหมายเหตุ 1308
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมชมโรงราชรถที่ลิสบอน เมื่อ ค.ศ.๑๙๖๐ Written by หอจดหมายเหตุ 1268

Page 3 of 3